Reload
You can refresh the page if you think there has been a problem with the load. We recommend using Chrome
Reload
You can refresh the page if you think there has been a problem with the load. We recommend using Chrome

Tournament: Immortal KotS

Banner image Profile image

Information/News

<p><em><strong>Tier 8<br /> (premium lodě povoleny)</strong></em><br /> 1x BB<br /> 1x CA<br /> 1x DD<br /> 0x CV<br /> R&aacute;mov&aacute;n&iacute; povoleno.<br /> <br /> <strong>Mapy:</strong> Severn&iacute; vody, Neklidn&aacute; oblast, Past<br /> <strong>Režim ve v&yacute;cvikovce:</strong> nadvl&aacute;da, bez cykl&oacute;nu.<br /> <strong>Syst&eacute;m:</strong> Skupinov&yacute; syst&eacute;m každ&yacute; s každ&yacute;m. Každ&aacute; dvojice odehraje dvě mapy, pokud bude stav 1:1 - odehraj&iacute; 3 mapu. Pokud 3.mapa skonč&iacute; nerozhodně - započ&iacute;t&aacute; se rem&iacute;za.<br /> <strong>Syst&eacute;m bodov&aacute;n&iacute;: </strong>3b v&iacute;tězstv&iacute;, 2b rem&iacute;za, 1b prohra<br /> <strong>V&iacute;těz: </strong>V&iacute;těz&iacute; t&yacute;m s nejv&iacute;ce body - v př&iacute;padě shody bodů:<br /> 1. pravidlo: vz&aacute;jemn&eacute; z&aacute;pasy<br /> 2. pravidlo: počet v&yacute;her<br /> 3. pravidlo: počet rem&iacute;z<br /> V př&iacute;padě, že ani po splněn&iacute; pravidel bude stejn&eacute; score, rozhodne fin&aacute;ln&iacute; match, dokud nevzejde v&iacute;těz.<br /> Toto bude platit pouze u prvn&iacute;ch dvou t&yacute;mů se shodn&yacute;m počtem bodů. Při rovnosti bodů na 2. a 3. m&iacute;stě se ceny rozděl&iacute; ve stejn&eacute;m poměru.<br /> <br /> <strong>Prizepool: 34.000 dublonů</strong><br /> (st&aacute;le otevřen&eacute; pro dobrovoln&eacute; vklady)<br /> <br /> <strong>2000 dublonů</strong> pro hr&aacute;če s nejv&iacute;ce killy<br /> <br /> <em>Screeny pos&iacute;lat formou PM LucyCZ kde budou vidět i potopen&eacute; lodě jednotliv&yacute;mi hr&aacute;či.</em><br /> <br /> <br /> Komunikačn&iacute; kan&aacute;l <a href="https://discord.gg/EcMTj5N">discord</a> a ve hře s n&aacute;zvem KOTI (koti) - zakladatel Hornster<br /> V př&iacute;padě z&aacute;jmu a chuti se o př&iacute;padn&yacute; stream a komentov&aacute;n&iacute; postar&aacute; duo Jenda Bos&aacute;k a Wolf&iacute;k Tittelbach.<br /> <em><strong>IDDQD TS: 213.129.132.123 </strong></em></p>

Rules

Contact means

Email address:

mikesteelecz@gmail.com

Address: